L.S.R  et parafilosofisk projekt
ikke i tiden -- men: til tiden

Hvis Deres browser ikke viser rulleteksten: Start siden igen eller klik her
Bild Wilhelm Reich

.................................
.................................
...***......******....******.....
...***.....********...********...
...***.....***...**...***..***...
...***......****......***..***...
...***........****....******.....
...***.....**...***...***..***...
...******..********...***..***...
...******...******....***..***...
.................................

Wilhelm Reich (1897-1957)

 
 

Wilhelm Reich i LSR-projektet

»orgone forgone«

 • *** Wilhelm Reich - uden Freud, Marx, Orgon  (texte en français)
 • *** Negationen af det irrationelle over-jeg hos Wilhelm Reich
 • Sigmund Freud contra Wilhelm Reich
 • Wilhelm Reich - "tilfældet" (bok »Der 'Fall' Wilhelm Reich«) Biblio
 • Otto Fenichel - "Rundbriefe" (rundskrivelserne, 1934-45) Biblio
 • Wilhelm Reich som sexuolog (abstract in english)
 • Wilhelm Reich som fascismeforsker
 • Wilhelm Reich som "rationalist"
 • "Wilhelm Reich-året" (1897-1927-1957-1997)
 • Ang. den Reich'ske teoris status (1980)
 • Wilhelm-Reich-Blätter (1975-1982)
  (tidsskrift, udgivet af Bernd A. Laska)

»orgone forgone«

Dette motto, som står over Reich-fortolkningen inden for rammerne af LSR-projektet, har jeg valgt, fordi beskæftigelsen med Wilhelm Reich i dag alle vegne domineres af det US-amerikansk prægede "orgonomy" (hvad enhver søgemaskine kan bekræfte).
Den enestående betydning, som Reich får i LSR-projektet, afhænger ikke af dette orgonomis videnskabelige status. Derfor dækker det ovenstående motto ret præcist, hvad der her sker med Reichs orgon-hypotese/teori: den forkastes ikke, men der tages blot ikke hensyn til den, idet den betragtes som værende ikke afgørende.


Oversættelse fra tysk: Fritz Wolder / 20.02.01

Copyright 2001-2003 © by Bernd A. Laska

  L.S.R 
et parafilosofisk projekt
ikke i tiden -- men: til tiden