::L::S::R::  projekt parafilozoficzny

 

 

Bernd A. Laska - Carl Schmitt, Ernst Juenger KATECHON UND ANARCH
reakcje
Carla Schmitta i Ernsta Jüngera
na Stirnera

 

 

W tym tomie są zawarte pierwsze szczegółowe studia o wpływie Stirnera na poszczególnych myślicieli (prawie dwukrotnie rozszerzony referat z kongresu »Max Stirner e l'individualismo moderno«, Napoli, 10.-12. Nov. 1994). Schmitt i Jünger, którzy często są określani jako wieloletni przyjaciele, w różnych okresach reagowali przeciwstawnie na Stirnera. Stirner miał wpływ na Schmitta w jego młodości, co jednak taił. Odkrycie tego pozwala na lepsze zrozumienie jego enigmatycznych pojęć. Dopiero na starości, i nie bez sarkazmu, odnosi się do tego zachowania i na pozór "nonszalancko" wartościuje Stirnera. Tom zawiera również jeden rozdział o centralnym znaczeniu "postaci" »Jedynego« Stirnera, dla pokazania, że centralne "postacie" zarówno Schmitt jak i Jünger stoją do niego w opozycji.

übersetzt aus dem Deutschen / 20.02.06 Li Lehmbaum

Copyright 2006 © by Bernd A. Laska

  ::L::S::R:: 
projekt parafilozoficzny