::L::S::R::  projekt parafilozoficzny

krótki wstęp

Bild Max Stirner

                                 
                                 
   ***      ******    ******     
   ***     ********   ********   
   ***     ***   **   ***  ***   
   ***      ****      ***  ***   
   ***        ****    ******     
   ***     **   ***   ***  ***   
   ******  ********   ***  ***   
   ******   ******    ***  ***   
                                 

Max Stirner (1806-1856)

 
 

Max Stirner w projekcie LSR

übersetzt aus dem Deutschen / 20.02.02 Michael Kurzwelly & Jerzy Truszkowski

Copyright 2002 © by Bernd A. Laska

  ::L::S::R:: 
projekt parafilozoficzny