::L::S::R::  projekt parafilozoficzny

 

 

La Mettrie / Bernd A. Laska: filozofia i polityka FILOZOFIA
I
POLITYKA

 

 

Tytuł tego tomu pochodzi od wydawcy. Zawiera on »Discours préliminaire« La Mettrie sdołączonej do pierwszego wydania »Oeuvres philosophiques« i jako załącznik fragmenty jego pism »Système d'Épicure«.

La Mettrie, po zakazie swojego głównego dzieła przez Fryderyka II, czuł się zmuszony do sporządzenia w wieku 41 lat swojego filozoficznego testamentu i umieszczenia w zebranych pismach filozoficznych (w jednym tomie), ale bez jego głównego dzieła. Jednak zezwolono mu na napisanie »Discours préliminaire«. La Mettrie, stosując subtelne ironiczne sformułowania, spróbował powiedzieć to, czego zabronił mu cenzor. Załącznik powstał w podobny sposób.

Król i cenzorzy nie zezwolili i na to, »Oeuvres« zostało skonfiskowane wkrótce po ukazaniu. Późniejsi czytelnicy, nieznający jego powstania, rzadko je rozumieli.

übersetzt aus dem Deutschen / 20.02.06 Li Lehmbaum

Copyright 2006 © by Bernd A. Laska

  ::L::S::R:: 
projekt parafilozoficzny