::L::S::R::  projekt parafilozoficzny

 

 

Der Mensch als Maschine CŁOWIEK
JAKO
MASZYNA

 

 

Oryginalny tytuł książki brzmi »L'homme machine« (1748) i została ona pięć razy przetłumaczona na język niemiecki: »Der Mensch eine Maschine« (1875, 1909, 1965), »Der Mensch als Maschine« (1985: ten tom) i »Die Maschine Mensch« (1990). Tytuł książki jest na tyle znaczący, że jej autora La Mettrie uczyniła znanym, przy czym utożsamiano jej filozoficzną zawartość z jej tytułem. La Mettrie otrzymał etykietę pierwszego, współczesnego przedstawiciela materializmu i został odstawiony do annałów. Stąd, steoretypowo, tę książkę przedstawia się jako jego główne dzieło -- wbrew jego wypowiedziom i opinii niewielu jego znawców, zresztą dopiero z ostatnich latach (przypisywali to »Discours sur le bonheur«).

Ta ciągła niewłaściwa ocena La Mettries (1709-1751) nie jest tylko jakimś filozoficznym drobiatgiem mającym znaczenie dla specjalistów. La Mettrie jest bardziej "naznaczonym przypadkiem", zrozumienie przyczyn takiego stanu wymaga głębszej wiedzy. Ten tom zawiera esej wprowadzający do tej problematyki.

übersetzt aus dem Deutschen / 20.02.06 Li Lehmbaum

Copyright 2006 © by Bernd A. Laska

  ::L::S::R:: 
projekt parafilozoficzny