LSR -- projekt parafilozoficzny
krótki wstęp

1/9: L ---> La Mettrie ||| S ---> Stirner ||| R ---> Reich
2/9: 3 radykalni przedstawicieli oświecenia - odrzuceni przez 'popularnych' przedstawicieli oświecenia
3/9: La Mettrie | w 18. wieku | ---> od Voltaire, Diderot i innych
4/9: Stirner | w 19. wieku | ---> od Marx, Nietzsche i innych
5/9: Reich | w 20. wieku | ---> od Freud, krytycznych teoretyków i innych
6/9: L + S + R ---> trzy osoby kluczowy do lepszego zrozumienia...
7/9: ...o upadku rzeczywistości i idei oświecenia
8/9: Projekt LSR - to nie projekt historiczny lecz parafilozaficzny
9/9: La Mettrie - Stirner - Reich --->>> 3 przedstawicieli oświecenia dla przyszłości.
LSR -- projekt parafilozoficzny
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSR - La Mettrie
krótki wstęp

1/9: L.A...M.E.T.T.R.I.E -- tu *nie* widziany w sposób konwencjonalny --
2/9: *nie* jako mechaniczny materialista -- przeciwko stereotyp 'L'homme machine' --
3/9: *nie* jako błazen dworski Fryderyka II -- żartowanie używał przede wszystkim jako ochronę --
4/9: *nie* jako prekursora de Sades -- mimo że był antymoralistą --
5/9: *nie* jako konsekwentny nihilista -- jak u Kondylis w 1981r. -- lecz jako...
6/9: ...oświecający przeciwnik przedstawicieli oświecenia Voltaire, Diderot i innych
7/9: La Mettrie -- tu jako kluczowa osoba do lepszego zrozumienia...
8/9: ...błędów idei europejskiego ołwiecenia w 18. wieku
9/9: L.A...M.E.T.T.R.I.E w projekcie LSR --->>> przedstawiciel ołwiecenia dla przyszłości.
La Mettrie w projekcie LSR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSR - Max Stirner
krótki wstęp

1/9: M.A.X...S.T.I.R.N.E.R -- *nie* widziany w sposób konwencjonalny --
2/9: *nie* jako anarchista -- bo żaden anarchista się nie odwołał do niego --
3/9: *nie* jako (proto)-faszysta -- jak niektórzy marxyści chcieli go widzieć --
4/9: *nie* jako najradykalniejszy nihilista -- którym jest dla niektórych teologów --
5/9: *nie* jako prekursora współczesnego indywidualismu -- lecz jako...
6/9: ...oświecający przeciwnik przedstawicieli oświecenia Marx i Nietzsche.
7/9: Max Stirner -- tu jako kluczowa osoba do lepszego zrozumienia...
8/9: ...upadku idei europejskiego oświecenia w 19. wieku
9/9: M.A.X...S.T.I.R.N.E.R w projekcie LSR --->>> przedstawiciel oświecenia dla przyszłości.
Max Stirner w projekcie LSR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSR - Wilhelm Reich
krótki wstęp

1/9: W.I.L.H.E.L.M...R.E.I.C.H -- tu *nie* widziany w sposób konwencjonalny --
2/9: *nie* jako 'Orgonom' i wynalazca różnych aparatów technicznych --
3/9: *nie* jako ojciec wszystkich psychoterapeutów, którzy kierowali się ciałem' --
4/9: *nie* jako pierwszy 'Freudo-Marxysta' / Antyfaszysta -- lecz jako...
5/9: 'splendid child of Europe's love of rationality, perhaps her last' (Raditsa).
6/9: Wilhelm Reich -- tu jako kluczowa osoba do lepszego zrozumienia...
7/9: ... upadku rzeczywistości i idei oświecenia w 20. wieku.
8/9: oświecający przeciwnik przedstawiciela oświecenia Sigmund Freud.
9/9: W.I.L.H.E.L.M...R.E.I.C.H w projekcie LSR -- przedstawiciel oświecenia dla przyszłości.
Wilhelm Reich w projekcie LSR