::L::S::R::  projekt parafilozoficzny

 


                                 
                                 
   ***      ******    ******     
   ***     ********   ********   
   ***     ***   **   ***  ***   
   ***      ****      ***  ***   
   ***        ****    ******     
   ***     **   ***   ***  ***   
   ******  ********   ***  ***   
   ******   ******    ***  ***   
                                 

 

W S T Ę P

 
 

LSR odnosi się do nazwisk:
La Mettrie, Julien O. de (1709-1751)
Stirner, Max (1806-1856)
Reich, Wilhelm (1897-1957).


Ci trzej autorzy mają najgorszą reputację u historyków filozofii lub historyków idei - najwyżej wymieniają ich gdzieś na marginesie.
La Mettrie opisują jako "mechanistycznego materialista", Stirner jako młodego eksaltowanego zwolennika Hegla lub jako indywidualistycznego anarchista i Reich jako opętany seksem Freudo-Marxista lub też jako ezoterycznego badawca przyrody ("Orgon").
Czemu akurat oni - i tylko oni - znajdują się w centrum tego projektu (to znaczy ich dzieła i wpływy), tego w tym miejscu jeszcze nie może być wyjaśniony. Celem projektu LSR nie tylko jest rehabilitacją tych nie należycie docenionych myślicieli, lecz celuje o wiele dalej.


Dlatego dopiero w drugim rzędzie trzeba traktować Projekt LSR jako projekt historii filozofii lub też historii idei. Powstał po przemierzaniu filozofii oświeceniającej, krytycznej, progresywnej, racjonalnej, naukowej.....i nie kończyło się to rezygnacją, anachronizmem lub tak nazywanym postmodernizmem. Filozofia w sensie tradycyjnym stała się potem zbędna -- tam gdzie nie można jej oddelegować do dziedzin naukowych. Więc wyniki projektu LSR nie można już nazwać filozofią lecz parafilozofią. (*)


Skoncentrujemy się na tymi trzema autorami La Mettrie, Stirner, Reich ze względu na wyjątkowy sposób, w jaki wspólczesni przedstawicieli radykalniejszego -- to znaczy ateistycznego -- nurtu oświecenia (jak n.p.: Diderot, Marx, Freud) na nich reagowali: "D/M/F" unikali wszelkie dyskusje o ideach L/S/R i w ten sposób ich zdegradowali przy cichym poparciu wszystkich uczestników.
"Wielką zgodę" przeciwko L/S/R dzielą "ateistyczni oświeceniowcy" nawet że swoimi teistycznymi i teologicznymi przeciwnikami: "Antropologiczny" przekonanie, że człowiek staje się człowiekiem poprzez "enkulturacji", co oznacza mniej więcej, że istota ludzka ma połknąć - w dużej mierze w sposób nieświadomy i irracjonalny -- normy i wartości swojego kulturowego otoczenia. Według nich człowiekiem ma być ten, który się poddaje (często nieświadomie) zastrzyku "nad-ego" i się z nim zidentifykuje.
W przeciwieństwie L/S/R -- i tylko oni -- dzielą ze sobą opinię, która widocznie jest sakrilejem wszystkich sakrilejów: że właśnie w ramach oświecenia trzeba zlikwidować ten sposób kulturowej dyktatury nad człowiekiem, że właściwy "wejście człowieka ze swojego bezwładu" powinnien iść za imperatywem: super-ego esse delendum! (trzeba zniszczyć swoje "nad-ego" !)


LSRWięc LSR oznacza również --
Liqidar
Super-Ego
Radicalmente


(*) Parafilozofia jest hasłem dotychczas rzadko używanym -- z pewnej racji, ponieważ dotychczas nie udało się jeszcze rozwijać myśli że żródłach filozoficznego kanonu, którzy wychodzą po za utartą dziedzinę filozofii; myśli te odbywają się właśnie obok znanej nam zwyczajnej filozofii. Ta "parafilozofia" stała się widocznie dopiero dziś możliwa - po upadku wygrywającego Oświecenia 18tego, 19tego i 20tego wieku (i błędnej interpretacji tego upadku).
Zwięzłą definicją nie można w tym miejscu oczekiwać. (W każdym razie interpretację parafilozofii Projektu LSR analogicznie do współczesnej para-nauki lub starszej parapsychologii byłoby nieporozumieniem).


übersetzt aus dem Deutschen / 20.02.02 Michael Kurzwelly & Jerzy Truszkowski


Copyright 2002 © by Bernd A. Laska

  ::L::S::R:: 
projekt parafilozoficzny