La Mettrie, Stirner, Reich
- intro -

1/9: L---> La Mettrie ||| S---> Stirner ||| R---> Reich
2/9: Drie radicale verlichters ---> in de ban gedaan door de 'populaire' verlichters
3/9: La Mettrie | in de 18de eeuw | door Voltaire, Diderot et al.
4/9: Stirner | in de 19de eeuw | door Marx, Nietzsche et al.
5/9: Reich | in de 20ste eeuw | door Freud, kritische theoretici et al.
6/9: L + S + R | ---> Drie sleutelfiguren tot een beter begrip...
7/9: ...van de ondergang van werkelijkheid en idee van de Verlichting
8/9: Het LSR-project - geen historisch - een parafilosofisch project.
9/9: La Mettrie - Stirner - Reich --->>> Drie verlichters voor de toekomst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julien Offray de La Mettrie
1709-1951
- intro -

1/9: L.A...M.E.T.T.R.I.E -- hier in *niet* conventioneel opzicht
2/9: *niet* als mechanistisch materialist -- tegen het cliché van "L'homme machine"
3/9: *niet* als hofnar van Frederik II -- grapjasserij was vooreerst een beschermend masker
4/9: *niet* als voorloper van Sade -- hoewel door en door antimoralist
5/9: *niet* als consequent nihilist -- zoals bij Kondylis 1981 -- maar als...
6/9: ...verlichtende antipode van de verlichters Voltaire, Diderot et al.
7/9: La Mettrie -- hier als sleutelfiguur tot een beter begrip...
8/9: ...van het verkeerd aflopen van de idee van de Europese Verlichting in de 18de eeuw.
9/9: La Mettrie binnen het LSR-project ---> een verlichter voor de toekomst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max Stirner
1806-1856
- intro -

1/9: M.A.X...S.T.I.R.N.E.R -- hier in *niet* conventioneel opzicht
2/9: *niet* als anarchist -- want bijna geen anarchist beriep zich op hem
3/9: *niet* als (proto-)fascist -- zoals een paar marxisten hem afschilderen
4/9: *niet* als uiterst radicaal nihilist -- wat hij voor vele theologen is
5/9: *niet* als voorloper van het moderne individualisme -- maar als...
6/9: ...verlichtende antipode van de verlichters Marx en Nietzsche.
7/9: Max Stirner -- hier als sleutelfiguur tot een beter begrip...
8/9: ...van de ondergang van de idee van de Europese Verlichting in de 19de eeuw.
9/9: Max Stirner binnen het LSR-project ---> een verlichter voor de toekomst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilhelm Reich
1897-1957
- intro -

1/9: W.I.L.H.E.L.M...R.E.I.C.H -- hier in *niet* conventioneel opzicht
2/9: *niet* als "orgonom" en uitvinder van allerlei technische instrumenten
3/9: *niet* als "vader van alle op het lichaam gerichte psychotherapieën"
4/9: *niet* als eerste "freudo-marxist" / antifascist -- maar als...
5/9: ...'splendid child of Europe's love of rationality, perhaps her last' (Raditsa).
6/9: Wilhelm Reich -- hier als sleutelfiguur tot een beter begrip...
7/9: ...van de ondergang van werkelijkheid en idee van de Verlichting in de 20ste eeuw;
8/9: als de verlichtende antipode van de verlichter Sigmund Freud.
9/9: Wilhelm Reich binnen het LSR-project ---> een verlichter voor de toekomst.