Rövid bevezető: La Mettrie, Stirner, Reich

1/9: L ---> La Mettrie ||| S ---> Stirner ||| R ---> Reich
2/9: Három radikális aufklérista --- megvetve a 'populáris' felvilágosítóktól
3/9: La Mettrie / a 18. században / --- Voltaire-től, Diderot-tól et al.
4/9: Stirner / a 19. században / --- Marxtól, Nietzschétől et al.
5/9: Reich / a 20. században / --- Freudtól és kritikus elemzőktől et al.
6/9: L + S + R ---> három aufklérista a mélyebb megértésért...
7/9: ...a felvilágosodás realitásának és eszméjének hanyatlásához
8/9: Az LSR-projekt - nem történeti - egy parafilozófiai projekt.
9/9: La Mettrie - Stirner - Reich --->>> három aufklérista a jövő számára
Vissza a LSR-címoldalhoz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rövid bevezető: La Mettrie

1/9: Julien Offray de L.A...M.E.T.T.R.I.E -- itt *nem* konvencionálisan nézve --
2/9: *nem* mint mechanikus materialista -- "Az ember-gép" kliséje ellen --
3/9: *nem* mint II. Frigyes udvaribolondja -- a mulattatás elsődlegesen védőmaszk volt --
4/9: *nem* mint de Sades előfutára -- jóllehet éppenséggel antimoralista --
5/9: *nem* mint konzekvens nihilista -- miként Kondylisnál, 1981 -- hanem mint...
6/9: ... aufklérista antipódusa a felvilágosító Voltaire-nek, Diderot-nak et al.
7/9: La Mettrie -- itt kulcsfiguraként a mélyebb megértéshez...
8/9: ... a 18. századi európai felvilágosodás eszméjének útvesztéséhez.
9/9: La Mettrie az LSR-projektben --->>> egy aufklérista a jövő számára.
Vissza a Lamettrie-címoldalhoz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rövid bevezető: Max Stirner

1/9: M.A.X...S.T.I.R.N.E.R -- itt *nem* konvencionálisan nézve --,
2/9: *nem* anarchistaként -- mert szinte egyetlen anarchista sem hivatkozott rá --
3/9: *nem* mint (proto-)fasiszta -- miként néhány marxista látni szeretné --
4/9: *nem* a legradikálisabb nihilistaként -- ami egypár teológus számára --
5/9: *nem* a modern individualizmus előfutáraként -- hanem mint...
6/9: .... aufklérista antipódusa a felvilágosító Marxnak és Nietzschének.
7/9: Max Stirner -- itt a mélyebb megértés kulcsfigurájaként...
8/9: ... a 19. századi európai felvilágosodás eszméjének hanyatlásához.
9/9: Max Stirner az LSR-projektben --->>> egy aufklérista a jövő számára.
Vissza a Stirner-címoldalhoz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rövid bevezető: Wilhelm Reich

1/9: W.I.L.H.E.L.M...R.E.I.C.H -- itt *nem* konvencionálisan nézve --
2/9: *nem* mint "Orgonomus" és kčlönböző technikai szerkezetek feltalálója --
3/9: *nem* "valamennyi testorientált pszichoterápia atyjaként" --
4/9: *nem* első "freudo-marxistaként" / antifasisztaként -- hanem mint...
5/9: 'splendid child of Europe's love of rationality, perhaps her last' (Raditsa).
6/9: Wilhelm Reich -- itt a mélyebb megértés kulcsfigurájaként...
7/9: ...a 20. századi felvilágosodás valóságának és eszméjének hanyatlásához;
8/9: Sigmund Freud aufklérista antipódusaként...
9/9: Wilhelm Reich az LSR-projektben --->>> egy aufklérista a jövő számára.
Vissza a Reich-címoldalhoz