L.S.R  et parafilosofisk projekt
ikke i tiden -- men: til tiden

 


.................................
.................................
...***......******....******.....
...***.....********...********...
...***.....***...**...***..***...
...***......****......***..***...
...***........****....******.....
...***.....**...***...***..***...
...******..********...***..***...
...******...******....***..***...
.................................

 

I N T R O

 
 

LSR står på den ene side for navnene:
La Mettrie, Julien O. de (1709-1751)
Stirner, Max (1806-1856)
Reich, Wilhelm (1897-1957).


Disse tre forfattere har i idé- og filosofihistorikeres øjne den lavest mulige anseelse; de bliver i bedste fald nævnt perifert. La Mettrie betragtes som en rå mekanist-materialist, Stirner som en overspændt unghegelianer eller individualistisk anarkist, og Reich som en sex-besat Freudo-Marxist eller en esoterisk naturalist ("Orgon"). Grunden til at anbringe dem og kun dem (deres værker og indflydelse) i centrum for dette projekt forklares i filen "Intro LSR". LSR-projektet sigter ikke kun på blot en rehabilitering af disse uden tvivl miskendte tænkere - det sigter langt videre.


Derfor skal LSR-projektet kun i anden række forstås som et idé- og filosofihistorisk projekt. Det er udviklet på baggrund af en grundig evaluering af de oplysende, kritiske, progressive, rationelle, videnskabelige osv. filosofier, hvad der ikke er endt i resignation, i en falden tilbage til en overvunden position eller i såkaldt postmodernisme. Når dette projekt er fuldført, vil filosofien i traditionel betydning være overflødig med undtagelse af den del, der kan gøres til en videnskabelig disciplin. Af denne grund vil man ikke længere med rette kunne kalde det færdige resultat (som der stadig arbejdes på) for filosofi - men parafilosofi. (*)


Inddragelsen af specielt de tre forfattere La Mettrie, Stirner og Reich sker på grund af den usædvanlige måde, som de respektive samtidige repræsentanter for den mere radikale, dvs. ateistiske, strømning i oplysningstiden reagerede på dem (repræsentative: Diderot, Marx, Freud): "D/M/F" undveg enhver diskussion med L/S/R's idéer og kunne på denne måde, med stiltiende støtte fra alle de deltagende, gøre L/S/R til kulturhistoriske upersoner. Den "store konsensus" over for L/S/R hviler på en basis, som de ateistiske oplysere endog havde fælles med deres teistiske og teologiske modstandere: den "antropologiske" overbevisning, at hver enkelts bliven menneske består i kulturtilegnelse, og at denne finder sted ved, at der fra hans kulturelle omverden - i vidt omfang ubevidst og irrationelt - indgives ham normer, værdier osv. Menneske er den, der er underkastet et således internaliseret "over-jeg" ("super-ego"). L/S/R derimod - og kun de - har den opfattelse til fælles, som åbenbart er helligbrødernes helligbrøde: at denne art at mennesketilblivelse skal elimineres bort inden for oplysningens rammer; at menneskets virkelige "udtræden af dets umyndighed" følger imperativet: super-ego esse delendum !


LSR står derfor på den anden side for
Likvidér
Super-Egoet
Radikalt


(*)
Parafilosofi er et ord, som hidtil næppe er blevet brugt -- med rette, for hidtil er det aldrig lykkedes at udvikle tanker, som nok voksede frem af en original filosofisk impetus, men forlader filosofiens område og, da de ikke kan henføres til en videnskab, kunne indtage en plads uden for, ved siden af den. Dette er åbenbart først blevet muligt i dag, efter at den eller de sejrrige [sic!] oplysningbevægelser i 17-, 18- og 1900-tallet har spillet fallit. En præcis definition af "parafilosofi" skal man fornuftigvis ikke forvente på dette sted.

(Det ville være en misforståelse - hvad der kan være anledning til at bemærke her - at opfatte LSR-projektets parafilosofi som konciperet analogt med de nyere paravidenskaber eller med den noget ældre parapsykologi).


Oversættelse fra tysk: Fritz Wolder / 20.02.01

Copyright 2001-2003 © by Bernd A. Laska

  L.S.R 
et parafilosofisk projekt
ikke i tiden -- men: til tiden